Fronołów nad Bugiem
 • Artykuły,  Historia

  Obrona mostu we Fronołowie – wrzesień 1939

  Most we Fronołowie – ważny punkt na szlaku kolejowym Siedlce – Białystok był jednym z punktów obrony we wrześniu 1939 roku i celem ataku lotnictwa niemieckiego 1 września 1939 roku. Most obsadziła w sierpniu II i V bateria 9 dywizjonu Artylerii P-lotniczej DOK IX w Brześciu Litewskim, która rozlokowała się przy moście od strony wsi Maćkowicze i z drugiej strony mostu…

 • Historia

  Linia Mołotowa: sowieckie fortyfikacje graniczne

  Działania zbrojne, rozgrywające się podczas II wojny światowej pozostawiły po sobie dużo betonowych schronów budowanych na dawnych rubieżach. Niejednokrotnie okaleczone w walkach i powojennych „rozbiórkach”, w wielu miejscach zachowały się do dnia dzisiejszego. Prawie wszędzie są one pozbawione ochrony, niezagospodarowane, tylko w niewielu przypadkach oznaczone na mapach i zinwentaryzowane, dlatego pół wieku od swojego powstania pełne są zagadek i tajemnic. Do…

 • Artykuły,  Historia

  Zdobycie mostu kolejowego przez Niemców w 1941 roku

  17 września 1939 – Związek Sowiecki w zmowie z Niemcami dokonał wcześniej zaplanowanej agresji, celem której było zlikwidowanie istnienia państwa polskiego nie tylko militarnie. Zasadniczym celem było zagarnięcie anektowanych ziem, oraz sowietyzacja i zniewolenie ludności. Dlatego też z miejsca, po wkroczeniu Armii Czerwonej rozpoczęły się aresztowania na masową skalę i trwały aż do końca okupacji, tj. do 22 czerwca 1941. Represjom…

 • Artykuły,  Historia

  Historia miejscowości Fronołów

  Nazwa miejscowości Fronołów pochodzi od rosyjskiego nazwiska Fronołow. Człowiek ten zaprojektował i zbudował w 1905 roku most na rzece Bug. Kiedyś istniał tylko jeden tor, około 1914 roku dobudowano drugi „przelot” przez Bug, był on jednak niższy niż pierwszy przelot z 1905 roku. Teraz są dwa tory na żelbetonowych podstawach (przy czym tylko jeden jest czynny). Formalnie miejscowości o nazwie „Fronołów”…