Fronołów nad Bugiem
Artykuły,  Historia,  Ośrodek PCK

Artykuł na temat Ośrodka PCK we Fronołowie z gazety PCK z 1933 roku.

Strona tytułowa gazety oraz dwie strony na których możemy poczytać o Fronołowie i organizacji kursu w ośrodku PCK oraz wypoczynku. Jak czytamy „kurs obejmował wykłady o: ratownictwie, gazoznawstwie, higjenie czy rachunkowości”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *