Fronołów nad Bugiem
Newsy

Ćwiczenia z gaszenia pożarów w Lesie

22.05.2007 r. miały miejsce na terenie Nadleśnictwa Sarnaki ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów na obszarach leśnych z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu Łosickiego oraz służb ratowniczych powiatu Łosice.

Odbyły się one na terenie Uroczyska Fronołów w leśnictwie Mierzwice. Jest to jeden z najbardziej zagrożonych pożarami kompleksów leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Sarnak, Platerowa, Lipna, Olszanki, Rudki, Nowej Kornicy, Szpak Starych, Borsuk, Hołowczyc, Rzewuszek, Serpelic, Chlebczyna i Mężenina, Państwowa Straż Pożarna z Łosic, Komenda Powiatowa Policji, Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, Służba Medyczna oraz administracja i pracownicy lasów państwowych Nadleśnictwa Sarnaki.

Na ćwiczeniach Straży Pożarnej połączonych ze szkoleniem z zakresu transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki obecni byli również przedstawiciele Lasów Państwowych z Białorusi.

Swoją obecnością zaszczycił Nadleśnictwo przedstawiciel Dyrekcji Państwowego Zjednoczenia Gospodarki Leśnej w Brześciu: Pan Władysław Gańczuk– Zastępca Dyrektora Generalnego, Pan Stelmach Wasilij Stiepanowicz (Dyrektor Brzeskiego Leschozu) oraz Dyrektor Baranowickiego Leschozu.

Celem spotkania było pogłębienie wiedzy w zakresie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej lasu. Warsztaty dla przyjaciół z Białorusi odbyły się jako uzupełnienie do projektu pod nazwą ,,Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006, którego głównym zadaniem jest zachowanie i ochrona lasów znajdujących się w zasięgu działania Nadleśnictwa Sarnaki, rozwój transgranicznej prewencji i reagowania na katastrofy naturalne oraz spowodowane przez człowieka, jakimi są pożary lasów.

Projekt ten stwarza podstawy do rozwijania stałej współpracy transgranicznej poprzez ochronę przeciwpożarową, nie tylko między leśnikami, ale również między jednostkami biorącymi udział ze strony polskiej bezpośrednio w akcjach przeciwpożarowych. Wspólne spotkanie z partnerami z Białorusi pozwala na zwalczanie barier językowych, wymianę doświadczeń w ramach gospodarki leśnej oraz poprawia wizerunek Polaków szczególnie w tak trudnych czasach w jakich się znaleźliśmy w kontaktach politycznych Polski z Białorusią.

Inicjatywa ta sprzyja również poznaniu kultury obydwu Państw, najbliższych zagranicznych sąsiadów oraz pogłębieniu wzajemnych więzi pomiędzy leśnikami. Granice państwowe nie powinny być przeszkodą dla równomiernego rozwoju oraz integracji obszaru europejskiego.

Podsumowanie ćwiczeń, którego uwieńczeniem była przepyszna grochówka ufundowana przez Wójta gminy Sarnaki i Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki, odbyło się na terenie leśnictwa Mierzwice.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *