Fronołów nad Bugiem
  • Newsy

    Ćwiczenia z gaszenia pożarów w Lesie

    22.05.2007 r. miały miejsce na terenie Nadleśnictwa Sarnaki ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów na obszarach leśnych z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu Łosickiego oraz służb ratowniczych powiatu Łosice. Odbyły się one na terenie Uroczyska Fronołów w leśnictwie Mierzwice. Jest to jeden z najbardziej zagrożonych pożarami kompleksów leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z…