Fronołów nad Bugiem
  • Artykuły,  Przyroda

    Położenie Fronołowa w Parku Krajobrazowym

    Fronołów nad Bugiem leży w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, który obejmuje fragment doliny dolnego Bugu od Terespola do rzeki Tocznej oraz duże kompleksy leśne położone na wysoczyznach polodowcowych. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeciętna szerokość części zachodniej, leżącej w granicach woj. mazowieckiego, wynosi 6 km, części wschodniej, położonej w woj. lubelskim i graniczącej z Białorusią, 3-5 km.…